Na terapii spotyka się dwoje ludzi. Pacjent i terapeuta. Oboje chcą tego samego. Aby pacjentowi żyło się lepiej. Warto iść na terapię. Warto przyglądać się życiu, zachowaniom, wzorcom działania i świadomie budować swój dobry, szczęśliwszy los.

Dzięki psychoterapii psychodynamicznej możesz poradzić sobie z:

  • zaburzeniami nastroju (wahania, obniżenia, depresja),
  • zaburzeniami emocjonalnymi,
  • zaburzeniami jedzenia oraz związanymi z samookaleczaniem się lub przejawami innych zachowań autodestrukcyjnych,
  • zaburzeniami o charakterze nerwicowym, lękowym, natręctw, związanymi z atakami paniki,
  • zaburzeniami psychosomatycznymi,
  • trudnymi sytuacjami życiowymi – konflikty, toksyczne związki, niemożność dostosowania się do sytuacji, nieumiejętność radzenia sobie z odmową innych, z własną i innych uległością, agresją czy manipulacją,
  • smutkiem w obliczu żałoby, rozstania.

Psychoterapia jest dla tych, którzy zastanawiają się nad różnymi aspektami swojego życia. „Czy tak jak myślę ja, to też tak myślą inni? Czy inni też się obawiają? Dlaczego jednym coś przychodzi łatwiej, a innym trudniej? Dlaczego znów cierpię przez rozstanie? Czemu znów kocham miłością nieodwzajemnioną? Po co on się tak kłóci ze mną? Czemu czuje się bezradny? Dlaczego mi nie wychodzi? Jak sobie poradzić ze smutkiem?...”

Terapia jest dla tych, którzy doświadczają, że życie jest za trudne, denerwujące, sprawiające problemy, nie pozwala się cieszyć. Dla tych, którzy są w sytuacji braku szczęścia, dobrostanu i po prostu nie mają "dobrego życia".

Terapia jest dla osób, które mają różnego typu problemy, kłopoty. Martwią się o pewne aspekty swojego życia. Psychoterapia pomaga radzić sobie z konfliktami, emocjami i uczuciami. Dużo osób nie radzi sobie z otoczeniem, ma wiele pytań jak funkcjonować, aby życie było pełne uśmiechu, a nie strachu, niepokoju, kłótni, żalu…

Psychoterapia jest też dla tych, którzy chcą przyjrzeć się samemu sobie, żyć świadomie, odpowiedzialnie podejmować decyzje, zgodnie z własnymi przekonaniami.

Terapia jest dla tych, którzy utracili siły walcząc z innymi czy z samym sobą. Dla tych, którzy czują frustrację z różnych powodów i nie mogą poradzić sobie ze stanem wyprowadzenia z równowagi.

To również ścieżka, dla tych którzy szantażują emocjonalnie, aby przestali to robić, przestali krzywdzić bliskich. To też ścieżka dla tych, którzy takiemu szantażowi podlegają, aby mieli moc zostawić, tych, którzy ich krzywdzą.

Psychoterapia jest też dla tych, którzy podejrzewają u siebie zaburzenia osobowości typu borderline lub neurotyczne.

Dzięki psychoterapii łatwiej pozbyć się nałogów – przestają być one niezbędne do dobrego życia i osiągania poczucia szczęścia i satysfakcji.

Wielu ciężko się żyje, wielu toczy ten swój los niczym najcięższy kamień. Mimo tego, pójście na terapię, w wyobraźni jest gorsze niż to „ciężkie” życie. Jednak w rzeczywistości tak nie jest. Na terapii bywa różnie - czasem ciężko, czasem trudno, czasem wymagająco. Ale też często bywa śmiesznie, żartobliwie, zabawianie.

Rodzaje psychoterapii

Nurt poznawczo-behawioralny (CBT)

Podejście skoncentrowane na problemach występujących w czasie teraźniejszym. Terapia ma na celu nauczenie umiejętności i zachowań, które pozwolą rozwiązać aktualne trudności i zmienić zachowania na przyszłość. Nurt ten (CBT) zakłada, że podejście do własnej roli w świecie ma decydujące znaczenie w kwestii postępowania.

Terapia skupia się na poznaniu sposobu myślenia oraz zachcowaniach i ich zmianie. CBT wykorzystywane jest m.in. w leczeniu bulimii, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywne czy też zespółu stresu pourazowego.

Nurt humanistyczno-egzystencjalny

Celem terapii humanistyczno-egzystencjalnej jest wzrost samoświadomości wobec własnego “ja” i rozumienia swojego położenia w określonej sytuacji. Nurt humanistyczny znajduje zastosowanie w przypadku terapii osób z niską samooceną i mającymi problem z tworzeniem relacji z innymi. W tym nurcie, psychoterapeta bardziej pełni rolę przewodnika niż lekarza.

Nurt psychchoanalityczny (psychoanaliza)

Odwołuje się głównie do elementów przeszłości pacjenta, do ich nieświadomej części.Psychoanaliza koncentruje się na indywidualnych doświadczeniach danej osoby w odwołaniu do jej przeszłych i obecnych doświadczeń. Interpretacja przeszłości, jej odbiór, pomaga dzięki wolnym skojarzeniom, zrozumieć siebie, swoje postępowanie i wyzwolić się od dolegliwości.

Nurt systemowy

Odwołuje się do teorii systemów, zakładającej, że analiza człowieka i jego zachowań musi uwzględnieniać środowisko, w którym się znajduje, gdyż każdy uwikłany jest w sieć wzajemnych zależności. Podejście systemowe skutecznie sprawdza się głównie w przypadku terapii grupowej, dla rodzin oraz par.

Nurt Gestalt

Jest to podejście oparte na założeniu, że każdy człowiek dąży do osiągnięcia i utrzymania harmonii. Psychoterapia Gestalt koncentruje się na konkretnych trudnościach, występujących w czasie teraźniejszym. Elementem terapii jest egzystencjalny dialog między pacjentem a psychoterapeutą.

Zachęcam do skontaktowania się ze mną przez telefon pod nr 784 946 320
Istnieje również możliwość umówienia spotkania przez portal ZnanyLekarz.pl:

Wojciech Ciesielczuk - ZnanyLekarz.pl